Halvårsplan våren 2019

 Informasjon om aktivitetar på Eidsdal skule våren 2019.

 

 

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

V

januar 31 Nyttårsaftan 1 1. nyttårsdag 2 Planleggingsdag 3 Første skuledag etter juleferien 4   1
januar 7 8 Symjing (1. og 2. klasse) 9 Skulefri (4. klasse) 10 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
11   2
januar 14 Særarbeid 3 første timane (10. klasse)  15 Symjing (1. og 2. klasse) 16 17 Symjing (3. og 4. klasse) 18   3
januar 21 22 Symjing (1. og 2. klasse) 23 Skulefri (4. klasse)
Skulefri (5.-7. klasse)
24 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
25   4
jan/feb 28 29 Symjing (1. og 2. klasse) 30 Valfag 31 Symjing (3. og 4. klasse)
Særarbeid 2.-4. time (10. klasse)
1   5
februar 4 5 Symjing (1. og 2. klasse) 6 Skulefri (4. klasse)
Særarbeid 2.-4. time (10. klasse)
Valfag
7 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
8   6
februar 11 12 Symjing (1. og 2. klasse) 13 Valfag 14 MOT-økt (8. og 9. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
15 Teater "To syke søstre" kl.1200 på Valldal skule (8. og 9. klasse)
Særarbeid 4&5. time (10. klasse)

 

7
februar 18 19 Symjing (1. og 2. klasse) 20 Skulefri (4. klasse)
Valfag
21 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
22 Karneval 3 siste timane (1.-4. klasse)   8
feb/mars 25 Vinterferie 26 Vinterferie 27 Vinterferie 28 Vinterferie 1 Vinterferie

Vinterferie

9
mars 4 Innskriving kl. 1700 5 Tentamen norsk hovudmål (10. klasse)
Symjing (1. og 2. klasse)
6 Skulefri (4. klasse)
Tentamen matematikk (10. klasse)
7 Skulefri (1. klasse)
Førbuing tentamen engelsk 4 første timane (10. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
8 Film "Stumfilmkonserten" kl. 1015 på Valldal skule (8.-10. klasse)

Leselystaksjon (5.-7. klasse)

10
mars

11 Tentamen engelsk (10. klasse)

12 Tentamen norsk sidemål 3 siste timane (10. klasse) 13 Aktivitetsdag ski på Valldal stadion (5.-7. klasse)
Valfag
14 15 

Leselystaksjon (5.-7. klasse)

11
mars 18 19 Ski-/aktivitetsdag på Lilleåsen 20 Skulefri (4. klasse)
Skulefri (5.-7. klasse)
Valfag
21 Skulefri (1. klasse) 22

Kartleggingsprøver 1.-4. klasse
Leselystaksjon (5.-7. klasse)

12
mars 25 26 Teater "Tankelaboratoriet" kl. 1020 på Valldal skule (1.-7. klasse) 27 Valfag 28 29

Kartleggingsprøver 1.-4. klasse
Leselystaksjon (5.-7. klasse)

13
april 1 Besøk frå Glacier Bay 2 3 Skulefri (4. klasse) 4 Skulefri (1. klasse)
Foreldremøte Nysgjerrigper kl. 1700 (3. og 4. klasse)
5

Kartleggingsprøver 1.-4. klasse
Kabary?

14
april 8 9 10 11 MOT-økt (8. og 9. klasse) 12

Kartleggingsprøver 1.-4. klasse

15
april 15 Påskeferie 16 Påskeferie 17 Påskeferie 18 Påskeferie 19 Påskeferie Påskeferie 16
april 22 Påskeferie 23 Leirskule (8. og 9. klasse) 24 Leirskule (8. og 9. klasse)
Førebuing norsk prøveeksamen (10. klasse)
25 Leirskule (8. og 9. klasse)
Prøveeksamen norsk hovudmål (10. klasse)
26 Leirskule (8. og 9. klasse)
Prøveeksamen matematikk (10. klasse)

Leirskule (8. og 9. klasse)

17
apr/mai 29 Prøveeksamen norsk sidemål (10. klasse) 30 Prøveeksamen engelsk (10. klasse) 1 Første mai 2 Skulefri (1. klasse) 3   18
mai 6

Tentamen tilvalsfag 3 siste timane (8.-10. klasse)

9 10 Lesevake (5.-7. klasse)   19
mai 13 Foreldremøte kl. 1800 (5.-7. klasse) 14 Varsel om trekkfag til skriftleg eksamen kl. 0900 (10. klasse)
Kulturdag for 1. - 4. klasse i Norddal kommune
Aktivitetsdag i Norddal (5.-7. klasse)
15 Skulefri (4. klasse)
Valfag langdag
16 Eksamen i matematikk (10. klasse)
Skulefri (1. klasse)
17 Grunnlovsdagen

Eksamen

20
mai 20 Tur til Ytste Skotet(5.-7. klasse) 21 Tur til Ytste Skotet(5.-7. klasse)
Tentamen norsk hovudmål (8. og 9. klasse)
22 Tur til Ytste Skotet(5.-7. klasse)
Tentamen norsk sidemål 3 første timane (8. og 9. klasse)
Valfag
23 Tentamen engelsk (8.-9. klasse)
Prøvetentamen engelsk 3 første timane (5.-7. klasse)
24 Prøvetentamen norsk 3 første timane (5.-7. klasse) Tentamen
Ytste Skotet(5.-7. klasse)
21
mai 27 Tentamen matematikk (7.-9. klasse)
Prøvetentamen matematikk 3 første timane (5.-7. klasse)
28 HPV-vaksine (7. klasse) 29 Skulefri (4. klasse)
Skulefri (5.-7. klasse)
30 Kristi himmelfartsdag 31 Skulefri dag   22
juni 3 Slåttedag på Severinbrauta (6. klasse frå Eidsdal og Valldal) 4 Jobbskygging (8. og 9. klasse) Jobbskygging (8. og 9. klasse)
Førskule kl. 1130
6 MOT-økt (8. og 9. klasse)
Gards- og fjøsbesøk i Eidsdal (1. og 2. klasse)
7 Munnleg eksamen i naturfag (10. klasse)
Avspasering (8. og 9. klasse)
Munnleg eksamen 23
juni 10 - 2. pinsedag 11 Idrettsdag (5.-10. klasse) 12 Skulefri (4. klasse)
Valfag
13 Skulefri (1. klasse)
Førskule kl. 1130
14 Huskonsert med 1. - 4. klasse(5. time)   24
juni 17 Avspasering (8.-10. klasse) 18 Infomøte om ungdomsskulen kl. 1900 (7. klasse) 19 20 Avslutningsfest kl. 1930 på Røde kors-huset 21 Avspasering for elevane/plandag for lærarane   25