Halvårsplan våren 2019

 Informasjon om aktivitetar på Eidsdal skule våren 2019.

 

 

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

V

januar 31 Nyttårsaftan 1 1. nyttårsdag 2 Planleggingsdag 3 Første skuledag etter juleferien 4   1
januar 7 8 Symjing (1. og 2. klasse) 9 Skulefri (4. klasse) 10 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
11   2
januar 14 Særarbeid 3 første timane (10. klasse)  15 Symjing (1. og 2. klasse) 16 17 Symjing (3. og 4. klasse) 18   3
januar 21 22 Symjing (1. og 2. klasse) 23 Skulefri (4. klasse)
Skulefri (5.-7. klasse)
24 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
25   4
jan/feb 28 29 Symjing (1. og 2. klasse) 30 Valfag 31 Symjing (3. og 4. klasse)
Særarbeid 2.-4. time (10. klasse)
1   5
februar 4 5 Symjing (1. og 2. klasse) 6 Skulefri (4. klasse)
Særarbeid 2.-4. time (10. klasse)
Valfag
7 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
8   6
februar 11 12 Symjing (1. og 2. klasse) 13 Valfag 14 MOT-økt (8. og 9. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
15 Teater "To syke søstre" kl.1200 på Valldal skule (8. og 9. klasse)
Særarbeid 4&5. time (10. klasse)

 

7
februar 18 19 Symjing (1. og 2. klasse) 20 Skulefri (4. klasse)
Valfag
21 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
22 Karneval 3 siste timane (1.-4. klasse)   8
feb/mars 25 Vinterferie 26 Vinterferie 27 Vinterferie 28 Vinterferie 1 Vinterferie

Vinterferie

9
mars 4 Innskriving kl. 1700 5 Tentamen norsk hovudmål (10. klasse)
Symjing (1. og 2. klasse)
6 Skulefri (4. klasse)
Tentamen matematikk (10. klasse)
7 Skulefri (1. klasse)
Førbuing tentamen engelsk 4 første timane (10. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
8 Film "Stumfilmkonserten" kl. 1015 på Valldal skule (8.-10. klasse)

Leselystaksjon (5.-7. klasse)

10
mars

11 Tentamen engelsk (10. klasse)

12 Tentamen norsk sidemål 3 siste timane (10. klasse) 13 Aktivitetsdag ski på Valldal stadion (5.-7. klasse)
Valfag
14 15 

Leselystaksjon (5.-7. klasse)

11
mars 18 19 Ski-/aktivitetsdag på Lilleåsen 20 Skulefri (4. klasse)
Skulefri (5.-7. klasse)
Valfag
21 Skulefri (1. klasse) 22

Kartleggingsprøver 1.-4. klasse
Leselystaksjon (5.-7. klasse)

12
mars 25 26 Teater "Tankelaboratoriet" kl. 1020 på Valldal skule (1.-7. klasse) 27 Valfag 28 29

Kartleggingsprøver 1.-4. klasse
Leselystaksjon (5.-7. klasse)

13
april 1 Besøk frå Glacier Bay 2 3 Skulefri (4. klasse) 4 Skulefri (1. klasse)
Foreldremøte Nysgjerrigper kl. 1700 (3. og 4. klasse)
5

Kartleggingsprøver 1.-4. klasse
Kabary?

14
april 8 9 10 11 MOT-økt (8. og 9. klasse) 12

Kartleggingsprøver 1.-4. klasse

15
april 15 Påskeferie 16 Påskeferie 17 Påskeferie 18 Påskeferie 19 Påskeferie Påskeferie 16
april 22 Påskeferie 23 Leirskule (8. og 9. klasse) 24 Leirskule (8. og 9. klasse)
Førebuing norsk prøveeksamen (10. klasse)
25 Leirskule (8. og 9. klasse)
Prøveeksamen norsk hovudmål (10. klasse)
26 Leirskule (8. og 9. klasse)
Prøveeksamen matematikk (10. klasse)

Leirskule (8. og 9. klasse)

17
apr/mai 29 Prøveeksamen norsk sidemål (10. klasse) 30 Prøveeksamen engelsk (10. klasse) 1 Første mai 2 Skulefri (1. klasse) 3   18
mai 6 7 Forfattarbesøk "Ingunn Røyset - Brevet frå krigen" kl. 1130 (8.-10. klasse)

Tentamen tilvalsfag 3 siste timane (8.-10. klasse)

9 10 Huskonsert med 1.-4. klasse   19
mai 13 14 Varsel om trekkfag til skriftleg eksamen kl. 0900 (10. klasse)
Kulturdag for 1. - 4. klasse i Norddal kommune
15 Skulefri (4. klasse)
Valfag
16 Ev. eksamen i matematikk (10. klasse)
Skulefri (1. klasse)
17 Grunnlovsdagen

Eksamen

20
mai 20 Tur til Ytste Skotet(5.-7. klasse)
Ev. førebuingsdag til eksamen i norsk (10. klasse)
21 Tur til Ytste Skotet(5.-7. klasse)
Ev. eksamen i norsk hovudmål (10. klasse)
22 Tur til Ytste Skotet(5.-7. klasse)
Ev. eksamen i norsk sidemål (10. klasse)
Tentamen norsk hovudmål (8. og 9. klasse)
23 Ev. førebuingsdag til eksamen i engelsk (10. klasse)
Tentamen matematikk (8. og 9. klasse)
24 Ev. eksamen i engelsk (10. klasse)
Tentamen engelsk (8. og 9. klasse)
Eksamen
Ytste Skotet(5.-7. klasse)
21
mai 27 Tentamen norsk sidemål (8. og 9. klasse) 28  29 Skulefri (4. klasse) 30 Kristi himmelfartsdag 31 Skulefri dag   22
juni 3 5 6 MOT-økt (8. og 9. klasse)?
Jobbskygging (8. og 9. klasse)?
7 Munnleg eksamen (10. klasse)
Jobbskygging (8. og 9. klasse)?
  23
juni 10 - 2. pinsedag 11 12 Skulefri (4. klasse)
Valfag
13 Skulefri (1. klasse) 14   24
juni 17 18 19 20 Avslutningsfest 21 Avspasering for elevane/plandag for lærarane   25