Halvårsplan våren 2018

 Informasjon om aktivitetar på Eidsdal skule våren 2018.

 

 

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

V

januar 1 1. nyttårsdag 2 Skulefri dag 3 Første skuledag etter juleferien 4 Symjing (3. og 4. klasse) 5   1
januar 8 9 Symjing (1. og 2. klasse) 10 Skulefri (4. klasse)
Valfag (8.-10. klasse)
11 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)

 
12 Aktivitetsdag på Løvoll (5.-10. klasse)   2
januar 15 16 Symjing (1. og 2. klasse) 17 18 Særarbeid 3 første timane (10. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
19   3
januar 22 23 Symjing (1. og 2. klasse) 24 Skulefri (4. klasse)
Skulefri (5.-7. klasse)
25 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)

 
26 Klassequiz på NRK Møre og Romsdal ca. kl. 1505 (10. klasse)   4
jan/feb 29 30 Symjing (1. og 2. klasse)
Særarbeid 3 siste timane (10. klasse)
31 Valfag (8.-10. klasse) 1 Symjing (3. og 4. klasse) 2   5
februar 5 6 Symjing (1. og 2. klasse) 7 Skulefri (4. klasse)
Valfag (snøholetur) (8.-10. klasse)
8 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
Opptreden Grøn Fjord-konferansen (1.-4. klasse)

 
9   6
februar 12 Særarbeid 3 siste timane (10. klasse) 13 Symjing (1. og 2. klasse)
Konsert "DUO Catharina & Jie" på Valldal skule (8.-10. klasse)
14 15 Symjing (3. og 4. klasse) 16 Karneval (1.-4. klasse)

Kartleggingsprøver (1.-4. klasse)

7
februar 19 Vinterferie 20 Vinterferie 21 Vinterferie 22 Vinterferie 23 Vinterferie Vinterferie 8
feb/mars 26 27 Symjing (1. og 2. klasse) 28 Innskriving kl. 1800 for nye førsteklassingar 1 Symjing (3. og 4. klasse) 2 Litteratur "Kongen av Spitsbergen"kl. 0930 i Valldal (8. og 9. klasse)

Kartleggingsprøver (1.-4. klasse)

9
mars 5 Overnattingstur til Rellingsætra (5.-7. klasse) 6 Symjing (1. og 2. klasse) 7 Skulefri (4. klasse)
Skulefri (5.-7. klasse)
Tentamen norsk hovudmål (10. klasse)
8 Skulefri (1. klasse)
Symjing (3. og 4. klasse)
Tentamen engelsk (10. klasse)

 
9 Kulturdag i Valldal (1.-4. klasse)
Tentamen norsk sidemål (10. klasse)

Kartleggingsprøver (1.-4. klasse)
Vintertentamen (10. klasse)

10
mars 12 13 Scenekunst "Juryen" kl. 1030 i Valldal (1.-7. klasse)
Tentamen matematikk (10. klasse)
14 15 16

Kartleggingsprøver (1.-4. klasse)
Vintertentamen (10. klasse)
Kabary laurdag 17. mars kl. 1500 på Dalsbygda grendahus

11
mars 19 Kartleggingsprøve lesing (3. klasse) 20 21 Skulefri (4. klasse) 22 Skulefri (1. klasse)
Kartleggingsprøve rekning (3. klasse)
23

Kartleggingsprøver (1.-4. klasse)

12
mars 26 27 28 29 30

Påskeferie

13
april 2 3 4 Skulefri (4. klasse)
Polentur (9. og 10. klasse)
5 Skulefri (1. klasse)
Polentur (9. og 10. klasse)
Kartleggingsprøve engelsk (3. klasse)

 
6 Polentur (9. og 10. klasse)

Kartleggingsprøver (1.-4. klasse)Polentur (9. og 10. klasse)
 

14
april 9 Polentur (9. og 10. klasse) 10 Polentur (9. og 10. klasse) 11 Polentur (9. og 10. klasse)
Kartleggingsprøve digitale ferdigheiter (4 klasse)
12 Polentur (9. og 10. klasse) 13 Polentur (9. og 10. klasse)

Kartleggingsprøver (1.-4. klasse)Polentur (9. og 10. klasse)
 

15
april 16 17 18 Skulefri (4. klasse) 19 Skulefri (1. klasse)
Konsert "To søstre og tolv måneder" kl. 0900(1.-7. klasse)

 
20   16
april 23 Prøveeksamen norsk hovudmål (10. klasse) 24 Prøveeksamen matematikk (10. klasse) 25 Førebuing engelsk (10. klasse) 26 Prøveeksamen engelsk (10. klasse) 27 Prøveeksamen norsk sidemål (10. klasse)

Prøveeksamen (10. klasse)

17
apr/mai 30 1 2 Skulefri (4. klasse) 3 Skulefri (1. klasse)
Ope Foreldrerådsmøte om Verdsarvskulen kl. 2000
4   18
mai 7 8 9 Melding om skriftleg eksamensfag kl. 0900 (10. klasse) 10 Kristi himmelfartsdag 11 Skulefri dag   19
mai 14 15 16 Skulefri (4. klasse)
Ev. eksamen i matematikk (10. klasse)
17 Grunnlovsdagen 18 Skulefri dag   20
mai 21 2. pinsedag 22 23 24 Ev. førebuingsdag til engelskeksamen (10. klasse) 25 Ev. eksamen i engelsk (10. klasse)   21
mai/juni 28 Ev. førebuingsdag til norskeksamen (10. klasse)
Tentamen norsk hovudmål (8. og 9. klasse)
29 Ev. eksamen i norsk hovudmål (10. klasse) 30 Skulefri (4. klasse)
Ev. eksamen i norsk sidemål (10. klasse)
Tentamen matematikk (8. og 9. klasse)
31 Skulefri (1. klasse)
Tentamen engelsk (8. og 9. klasse)
1 Tentamen tilvalsfag 3 siste timane (8.-10. klasse) Tentamen (8. og 9. klasse) 22
juni 4 5 Tentamen norsk sidemål (8. og 9. klasse) 6 7 8 Huskonsert med 1.-4. klasse Tentamen (8. og 9. klasse) 23
juni 11 12 13 Skulefri (4. klasse) 14 Skulefri (1. klasse) 15 Munnleg eksamen? (10. klasse)   24
juni 18 19 20 21 22 Siste skuledag før sommarferien   25
Sist endra 16.03.2018