Halvårsplan hausten 2018

Informasjon om aktivitetar på Eidsdal skule hausten 2018. 

 

M

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Generelt

V

Aug

20 Første skuledag 21 22 Skulefri (4. klasse) 23 Skulefri (1. klasse) 24  

34

Aug/Sept

27 Fjelltur til Gråsteindalen (5.-7. klasse)
Tafjordfjelltur (8.-10. klasse)
28 Tafjordfjelltur (8.-10. klasse) 29 Tafjordfjelltur (8.-10. klasse) 30 Visuell kunst "Eg er eit hus" (1.-7. klasse)
Klasseforeldremøte kl. 2000 (1. og 2. klasse)
31 Fjelltur

35

Sept

3 4 Gaute Gneis på besøk (1.-4. klasse)
Klasseforeldremøte kl. 1930 (5.-7. klasse)
5 Skulefri (4. klasse)
Valfag (8.-10. klasse)
Klasseforeldremøte kl. 2000 (3. og 4. klasse)

6 Skulefri (1. klasse)
Filmverkstad 0830-1230 (8.-10. klasse)

7 Geologiens dag i Norddal - kl. 0830-1030 (1.-4. klasse) og kl. 1030-1400(5.-10. klasse)  

36

Sept

10 11 12 Valfag (8.-10. klasse) 13 Klasseforeldremøte (8.-10. klasse) 14 Skulefotografering Nasjonal prøve 8. og 9. klasse

37

Sept

17 18 19 Skulefri (4. klasse)
Skulefri (5.-7. klasse)
Nasjonal prøve rekning (8. og 9. klasse)
Valfag (8.-10. klasse)
20 Skulefri (1. klasse) 21 BliMe-dansen (1.-4. klasse) Nasjonal prøve 8. og 9. klasse

38

Sept

24 Nasjonal prøve engelsk lesing (8. klasse) 25 Nasjonal prøve lesing (8. og 9. klasse) 26 Valfag (8.-10. klasse) 27 28 Tur til Tove og Roars naturgard (1. og 2. klasse) Nasjonal prøve 8. og 9. klasse

39

Okt

1 2 3 Skulefri (4. klasse)
Karrieredagen (10. klasse)
Valfag (8.-10. klasse)
4 Skulefri (1. klasse)
Besøk på Fjordsenteret (3. og 4. klasse)
5  

40

Okt

8 Haustferie 9 Haustferie 10 Haustferie 11 Haustferie 12 Haustferie Haustferie

41

Okt

15 Oppstart leselystaksjonen (1.-4. klasse) 16 Nasjonal prøve lesing (5. klasse)
Symjing (8.-10. klasse)
17 Skulefri (4. klasse)
Nasjonal prøve engelsk lesing (5. klasse)
Valfag (8.-10. klasse)

 
18 Skulefri (1. klasse)
Geologitur til Kallskaret (8. og 9. klasse) - UTSETT!

Symjing (5.-7. klasse)
 
19 Nasjonal prøve 5. klasse
Leselystaksjon

42

Okt

22 23 Symjing (8.-10. klasse) 24 Nasjonal prøve rekning (5. klasse)
Valfag (8.-10. klasse)
25 Symjing (5.-7. klasse) 26 Nasjonal prøve 5. klasse
Leselystaksjon

43

Okt/Nov

29 30 Konsert "ALO - alltid" kl. 1215 (1.-7. klasse)
Symjing (8.-10. klasse)
31 Skulefri (4. klasse)
Skulefri (5.-7. klasse)
Kulturdag? (8.-10. klasse)
1 Skulefri (1. klasse)
Symjing (5.-7. klasse)

 
2 Nasjonal prøve 5. klasse
Leselystaksjon

44

Nov

5 Symjing (8.-10. klasse) 7 Symjing (5.-7. klasse)
Særarbeid 3 siste timane(10. klasse)
9 Leselystaksjon

45

Nov

12 Hospitering (10. klasse) 13 Hospitering Stranda vgs (10. klasse)
Symjing (8.-10. klasse)
14 Skulefri (4. klasse) 15 Skulefri (1. klasse)
Symjing (5.-7. klasse)
Årsmøte i Foreldrerådet kl. 2000
16 Hospitering vgs

46

Nov

19 20 Symjing (8.-10. klasse) 21 22 Symjing (5.-7. klasse) 23 Huskonsert 5. time  

47

Nov/Des

26 Fagdag norsk hovudmål (8.-10. klasse) 27 Særarbeid 3 siste timane(10. klasse)
Symjing (8.-10. klasse)
28 Skulefri (4. klasse)
Fagdag matematikk (8.-10. klasse)
29 Skulefri (1. klasse)
Fagdag engelsk (8.-10. klasse)

Symjing (5.-7. klasse)
 
30 Fagdag norsk sidemål (8.-10. klasse) Tentamensveke

48

Des

3 Symjing (8.-10. klasse) 5 Juleverkstad 6 Juleverkstad 7 Juleverkstad Juleverkstad

49

Des 10 Særarbeid 3 første timane (10. klasse) 11 Symjing (8.-10. klasse) 12 Skulefri (4. klasse) 13 Skulefri (1. klasse)
Symjing (5.-7. klasse)
14 Særarbeid 2 første timane(10. klasse)   50

Des

17 18 Symjing (8.-10. klasse) 19 20 Siste skuledag før juleferien 21 Juleferie  

51