Halvårsplan hausten 2017

Informasjon om aktivitetar på Eidsdal skule hausten 2017. 

 

M

Måndag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Generelt

V

Aug

21 Første skuledag 22 23 Skulefri (4. klasse) 24 Skulefri (1. klasse)
Fjelltur Storevatnet (5.-7. klasse)
Fjelltur Herdalen (8.-10. klasse)
25 Fjelltur Herdalen (8.-10. klasse)  

34

Aug/Sept

28 Padling m.m. i Norddal (5.-7. klasse) 29 30 31 Leikepatruljekurs i Stordal 1  

35

Sept

4 5 Klasseforeldremøte kl. 2000 (1. og 2. klasse) 6 Skulefri (4. klasse)

7 Skulefri (1. klasse)
Konsert "Rachel Hair Trio" kl. 0930 i Valldal (8.-10. klasse)
Klasseforeldremøte kl. 2000 (5.-7. klasse)

8 Skulefotografering  

36

Sept

11 12 Klasseforeldremøte kl. 2000 (3. og 4. klasse) 13 Valfagstur til Hyskjet (8.-10. klasse) 14 Idrettsdag (5.-10. klasse)
 
15  

37

Sept

18 19 Nasjonal prøve i lesing (8. og 9. klasse)Klasseforeldremøte kl. 2000 (8.-10. klasse)
 
20 Skulefri (4. klasse)
Skulefri (5.-7. klasse)
Nasjonal prøve i rekning (8. og 9. klasse)
Valfag (8.-10. klasse)
21 Skulefri (1. klasse)
Nasjonal prøve i engelsk lesing (8. klasse)
22 BliMe-dansen (5.-7. klasse) Nasjonal prøver (8. og 9. klasse)
Leselystaksjon (5.-7. klasse)

38

Sept

25 26 27 Valfag (8.-10. klasse) 28 29 Leselystaksjon (5.-7. klasse)

39

Okt

2 Årsmøte i Foreldrerådet kl. 2000 3 4 Skulefri (4. klasse)
Karrieredagen (10. klasse)
5 Skulefri (1. klasse) 6 Besøk frå Fjordheimen (1.-7. klasse) Leselystaksjon (5.-7. klasse)

40

Okt

9 Haustferie 10 Haustferie 11 Haustferie 12 Haustferie 13 Haustferie Haustferie

41

Okt

16 Oppstart av Leselystaksjonen 17 Nasjonal prøve i rekning (5. klasse)
Symjing (5.-7. klasse)
18 Skulefri (4. klasse)
Valfag (8.-10. klasse)

 
19 Skulefri (1. klasse)
Symjing (8.-10. klasse)

 
20 Teaterverkstad "Det blå egget" (1.-4. klasse) Nasjonal prøver (5. klasse)
Leselystaksjonen (1.-4. klasse)Leselystaksjon (5.-7. klasse)

42

Okt

23 24 Nasjonal prøve i lesing (5. klasse)Symjing (5.-7. klasse)
 
25 Valfag (8.-10. klasse) 26 Nasjonal prøve i engelsk (5. klasse)
Elevframsyning "Lær å mobbe" kl. 1300(8.-10. klasse)

Foreldreframsyning "Lær å mobbe" kl. 1830
 
27 Nasjonal prøver (5. klasse)Leselystaksjonen (1.-4. klasse)Leselystaksjon (5.-7. klasse)

43

Okt/Nov

30 31 Symjing (5.-7. klasse) 1 Skulefri (4. klasse)
Kulturdag (5.-7. klasse)
2 Skulefri (1. klasse)
Symjing (8.-10. klasse)

 
3 Særarbeid tre første timane (10. klasse) Leselystaksjonen (1.-4. klasse)Leselystaksjon (5.-7. klasse)

44

Nov

6 7 Symjing (5.-7. klasse) 8 Valfag (8.-10. klasse) 9 Symjing (8.-10. klasse) 10 Dialogseminar UiU - fridag for elevane  

45

Nov

13 14 Hospitering Stranda vgs (10. klasse)
Symjing (5.-7. klasse)
15 Skulefri (4. klasse)
Valfag (8.-10. klasse)

 
16 Skulefri (1. klasse)
Symjing (8.-10. klasse)

 
17 Huskonsert med 5.-7. klasse (5. time) Hospitering Stranda vgs (10. klasse)

46

Nov

20 Hospitering vgs (10. klasse) 21 Særarbeid tre siste timane (10. klasse)
Symjing (5.-7. klasse)

 
22 Valfag (8.-10. klasse) 23 Symjing (8.-10. klasse) 24 Konsert "Feledragen" kl. 0915 (1.-7. klasse)
Førebuing norsk (10. klasse)
 

47

Nov/Des

27 Fagdag norsk hovudmål (8.-10. klasse) 28 Fagdag matematikk (8.-10. klasse)
Symjing (5.-7. klasse)

 
29 Skulefri (4. klasse)
Skulefri (5.-7. klasse)
Fagdag engelsk (8.-10. klasse)
30 Skulefri (1. klasse)
Symjing (8.-10. klasse)

 
1 Fagdag norsk sidemål (8.-10. klasse)  

48

Des

4 5 Symjing (5.-7. klasse) 6 7 Symjing (8.-10. klasse) 8 Avdukingsmarkering kl. 1200  

49

Des 11 Juleverkstad (1.-4. klasse)
Særarbeid tre siste timane (10. klasse)
12 Symjing (5.-7. klasse) 13 Skulefri (4. klasse)Juleverkstad (5.-7. klasse)
 
14 Skulefri (1. klasse)
Symjing (8.-10. klasse)

 
15 Julegraut   50

Des

18 Juleverkstad (8.-10. klasse) 19 20 Nissemarsj (5.-7. klasse) 21 Siste skuledag før juleferien 22 Juleferie  

51