Tilsette

Oversikt over dei tilsette på Eidsdal skule skuleåret 2018/2019.

I e-postadressene må (at) erstattast med @.

Telefonnummeret til lærarrommet er 70 25 96 04.

Namn Funksjon e-postadresse (erstatt at med @) Diverse andre funksjonar
Martin Berg Kontaktlærar 8. - 10. trinn martin.berg(at)norddal.kommune.no Elevrådskontakt, samlingsstyrar kroppsøving.
Kari Elisabet Løvoll Dalhus Kontaktlærar 6. og 7. trinn kari.dalhus(at)norddal.kommune.no Samlingsstyrar musikk, kulturkontakt.
Marie Dyrvik Reinhaldar    
Ragnhild Solli Grønningsæter Inspektør ragnhild.gronningsaeter(at)norddal.kommune.no Rådgjevar og sosiallærar, spes.ped.rettleiar.
Tone Linge Grønningsæter Kontaktlærar 1. og 2. trinn tone.gronningsater(at)norddal.kommune.no  
Gunnvor H. Hole SFO og skulebibliotek gunnvor.hole(at)norddal.kommune.no  
Liv Marit Indreeide Sekretær liv.marit.indreeide(at)norddal.kommune.no  
Solgunn Kleiva Faglærar solgunn.kleiva(at)norddal.kommune.no  
Tone Løvoll Kleiva Faglærar tone.kleiva(at)norddal.kommune.no Samlingsstyrar forming, ressurslærar Ungdomstrinnet i utvikling
Tordis B. Nesse Faglærar tordis.nesse(at)norddal.kommune.no Samlingsstyrar naturfag, verneombod
Synnøve Hollum Relling Kontaktlærar 3. og 4. trinn synnove.relling(at)norddal.kommune.no Biblioteksansvarleg
Vivian Skretteberg Faglærar vivskre(at)norddal.kommune.no  
Mette Sara-Tafjord Kontaktlærar 5.  og 6. trinn mette.isaksen(at)norddal.kommune.no Samlingsstyrar kjøkken
Ingunn Linge Valdal Faglærar inva(at)norddal.kommune.no  
Kjell Arne Valdal Vaktmeister kjell.arne.valdal(at)norddal.kommune.no  
Geir Olav Øien Rektor geir.oien(at)norddal.kommune.no IT-ansvarleg sørsida, samlingsstyrar AV.