Tilsette

Oversikt over dei tilsette på Eidsdal skule skuleåret 2018/2019.

I e-postadressene må (at) erstattast med @.

Telefonnummeret til lærarrommet er 70 25 96 04.

Tilsette 2018/2019
Namn Funksjon e-postadresse(erstatt at med @) Andre funksjonar
Martin Berg Kontaktlærar 8.-10. klase mabe(at)norddal.kommune.no Elevrådskontakt, samlingsstyrar kroppsøving
Kari Elisabet Løvoll Dalhus Kontaktlærar 6. og 7. klasse kadl(at)norddal.kommune.no Samlingsstyrar musikk, kulturkontakt
Marie Dyrvik Reinhaldar
Tone Grønningsæter Kontaktlærar 1. og 2. klasse togr(at)norddal.kommune.no
Gunnvor Helle Hole SFO og skulebibliotek gunh(at)norddal.kommune.no
Liv Marit Indreeide Sekretær liin(at)norddal.kommune.no
Solgunn Kleiva Faglærar sokl(at)norddal.kommune.no
Tone Løvoll Kleiva Faglærar tokl(at)norddal,kommune.no Samlingsstyrar forming, prosjektlærar Verdsarvskulen
Tordis B. Nesse Faglærar tone(at)norddal.kommune.no Samlingsstyrar naturfag, verneombod
Synnøve Hollum Relling Kontaktlærar 3. og 4. klasse syre(at)norddal.kommune.no Biblioteksansvarleg
Mette Sara-Tafjord Kontaktlærar 5. og 6. klasse meis(at)norddal.kommune.no Samlingsstyrar skulekjøkken
Vivian Skretteberg Faglærar vivskr(at)norddal.kommune.no
Ragnhild Solli Inspektør ragr(at)norddal.kommune.no Rådgjevar, sosiallærar, spes.ped.rettleiar
Ingunn Linge-Valdal Faglærar ingval(at)norddal.kommune.no
Kjell Arne Valdal Vaktmeister kjva(at)norddal.kommune.no
Geir Olav Øien Rektor geoi(at)norddal.kommune.no IT-ansvarleg sørsida, samlingsstyrar AV