Tilsette

Oversikt over dei tilsette på Eidsdal skule skuleåret 2019/2020.

I e-postadressene må (at) erstattast med @.

Telefonnummeret til lærarrommet er 70 25 96 04.

Tilsette 2019/2020
Namn Funksjon e-postadresse(erstatt at med @) Andre funksjonar
Brit Flemmen Berg Faglærar
Martin Berg Kontaktlærar 9. og 10. klase mabe(at)norddal.kommune.no Elevrådskontakt, samlingsstyrar kroppsøving
Kari Elisabet Løvoll Dalhus Kontaktlærar 5.-7. klasse kadl(at)norddal.kommune.no Samlingsstyrar musikk, kulturkontakt
Marie Dyrvik Reinhaldar
Tone Grønningsæter Kontaktlærar 1. og 2. klasse togr(at)norddal.kommune.no
Gunnvor Helle Hole SFO og skulebibliotek gunh(at)norddal.kommune.no
Liv Marit Indreeide Sekretær liin(at)norddal.kommune.no
Solgunn Kleiva Faglærar sokl(at)norddal.kommune.no
Tone Løvoll Kleiva Faglærar tokl(at)norddal,kommune.no Samlingsstyrar forming, prosjektlærar Verdsarvskulen
Ingunn Linge-Valdal Faglærar ingval(at)norddal.kommune.no
Tordis B. Nesse Kontaktlærar 8. klasse tone(at)norddal.kommune.no Samlingsstyrar naturfag, verneombod
Anna-Mari Pulkkinen Faglærar annpul(at)norddal.kommune.no Dataansvarleg
Synnøve Hollum Relling Kontaktlærar 3. og 4. klasse syre(at)norddal.kommune.no Biblioteksansvarleg
Vivian Skretteberg Faglærar vivskr(at)norddal.kommune.no
Kjell Arne Valdal Vaktmeister kjar(at)norddal.kommune.no
Dagrun Agnes Vikesland Inspektør dagvik(at)norddal.kommune.no Rådgjevar, sosiallærar, spes.ped.rettleiar
Geir Olav Øien Rektor geoi(at)norddal.kommune.no IT-ansvarleg sørsida, samlingsstyrar AV