Informasjon om skulen

Generell informasjon om Eidsdal skule. 

Eidsdal skule er ei eining i verksemda Eidsdal skule og Dalsbygda barnehage, og ligg i bygda Eidsdal i Norddal kommune. Skulen er ein kombinert barne- og ungdomsskule med 52 elevar skuleåret 2019/2020. Skulen har elevar frå dei to bygdene Eidsdal og Norddal.

Gruppedeling
Klasse Tal elevar Kontaktlærar Info
1. og 2. 9 Tone Linge Grønningsæter 1. klasse fri kvar onsdag, samt annakvar torsdag. 2. klasse har fri kvar onsdag.
3. og 4. 9 Synnøve Hollum Relling 3. klasse har fri kvar onsdag. 4. klasse har fri i partalsvekene.
5. - 7. 17 Mette Sara-Tafjord og Kari Elisabet L. Dalhus 5. - 7. klasse har 5 frionsdagar i løpet av skuleåret.
8. - 10. klasse 17 Tordis B. Nesse og Martin Berg

 

Skulekvardagen
Tid Aktivitet
0835-0920 Første time
0920-1005 Andre time
1015-1015 Friminutt
1015-1100 Tredje time
1100-1130 Matpause
1130-1215 Fjerde time
1215-1225 Friminutt
1225-1310 Femte time
1310-1320 Friminutt
1320-1405 Sjette time
1405-1515 Leksehjelp tysdag og torsdag