Informasjon om skulen

Generell informasjon om Eidsdal skule. 

Eidsdal skule er ei eining i verksemda Eidsdal skule og Dalsbygda barnehage, og ligg i bygda Eidsdal i Norddal kommune. Skulen er ein kombinert barne- og ungdomsskule med 55 elevar våren 2019. Skulen har elevar frå dei to bygdene Eidsdal og Norddal.

Gruppedeling
Klasse Tal elevar Kontaktlærar Info
1. og 2. 12 Tone Linge Grønningsæter 1. klasse fri kvar onsdag, samt annakvar torsdag. 2. klasse har fri kvar onsdag.
3. og 4. 10 Synnøve Hollum Relling 3. klasse har fri kvar onsdag. 4. klasse har fri i partalsvekene.
5. - 7. 17 Mette Sara-Tafjord og Kari Elisabet L. Dalhus 5. - 7. klasse har 5 frionsdagar i løpet av skuleåret.
8. - 10. 16 Martin Berg

 

Skulekvardagen
Tid Aktivitet
0835-0920 Første time
0920-1005 Andre time
1015-1015 Friminutt
1015-1100 Tredje time
1100-1130 Matpause
1130-1215 Fjerde time
1215-1225 Friminutt
1225-1310 Femte time
1310-1320 Friminutt
1320-1405 Sjette time
1405-1515 Leksehjelp tysdag og torsdag