Informasjon om skulen

Generell informasjon om Eidsdal skule. 

Eidsdal skule er ei eining i verksemda Eidsdal skule og Dalsbygda barnehage, og ligg i bygda Eidsdal i Norddal kommune. Skulen er ein kombinert barne- og ungdomsskule med 54 elevar skuleåret 2018/2019. Skulen har elevar frå dei to bygdene Eidsdal og Norddal.

Vi har delt inn elevane i 5 grupper:
1. og 2. årssteg - 12 elevar - kontaktlærar er Tone Linge Grønningsæter.
1. klasse har skulefri kvar onsdag + torsdagar i partalsvekene. 2. klasse har skulefri kvar onsdag.

3. og 4. årssteg - 10 elevar - kontaktlærar er Synnøve Hollum Relling.
3. klasse har skulefri kvar onsdag. 4. klasse har skulefri onsdagar i partalsvekene.

5. - 7. årssteg - 17 elevar - kontaktlærarar er Mette Sara-Tafjord og Kari Elisabet Løvoll Dalhus.
5.-7. klasse har skulefri 3 onsdagar i løpet av skuleåret.

8. - 10. årssteg - 15 elevar - kontaktlærar er Martin Berg.
8. - 10. klasse er på skulen kvar dag i løpet av skuleåret.

 

skulekvardagen
0835-0920 Første time
0920-1005 Andre time
1005-1015 Friminutt
1015-1100 Tredje time
1100-1130 Matfriminutt
1130-1215 Fjerde time
1215-1225 Friminutt
1225-1310 Femte time
1310-1320 Friminutt
1320-1405 Sjette time
1405-1515 Leksehjelp tysdag og torsdag