Nyheitsarkiv

Innkalling til årsmøte i Foreldrerådet

Leiaren i FAU, Arve Bjørneberg, kallar inn til årsmøte i Foreldrerådet.

Tid:        Torsdag 15. november 2018 kl. 20:00

Stad:     Eidsdal skule, Musikkrommet

Sakliste:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av skriver og 2 personer til å skrive under i møteboka
  4. Årsmelding fra FAU styret
  5. Rekneskap
  6. Evt. innkomne saker. Sendes til FAU leder på e-post: arve-bj@online.no innen kl. 20:00 tirsdag 13. november
  7. Valg av leder FAU for skuleåret 2018-2019
  8. Valg av representanter til ungdomsklubben
  9. Valg av revisor

Enkel servering

Vel møtt !!

Mvh
For FAU styret Eidsdal skule
Arve Bjørneberg