Fagsider

Fagsider - Eidsdal skule

Her er lenkjer til aktuelle fagsider. Nokre går direkte til forlaga og læreverka sine sider, andre er aktuelle fagsider på Internett.

Kjenner de til andre sider som de vil ha "snarvegar" til, kan de ta kontakt med Geir Olav Øien på e-post: geir.oien@norddal.kommune.no.

Fagsider

Stairs - engelskverket i 1. - 4. klasse

Cumulus - naturfag og samfunnsfag i 1. - 4. klasse

Vi i verda - KRLE-verket i 1.-4. klasse

Gyldendals ABC - leseverk i 1. og 2. klasse

Talande tastatur - STL+

Tunkatten - nynorskside frå Ivar Aasen-tunet

Kart i skulen - gratis webatlas

Uteskuleaktivitetar - idebank for elevar og lærarar

Abakus - matematikk

Multi - matematikk

Framtidajunior - nynorsk nettavis for born og unge

 

Tusen millionar - matematikkverket for 1.-7. klasse

Musikk 1-10 - musikkverket for 1.-7. klasse

NRK skule - NRK sine sider for skulane

Sense-lang - online touch-kurs

SOL - systematisk observasjon av lesing

Uteskuleveven - mest for lærarane, om uteklasserom

 

Yggdrasil - naturfagsverket i 5.-7. klasse

Midgard - samfunnsfagsverket i 5.-7. klasse

Scoop - engelskverket på mellomsteget

Du og eg - KRLE-verket på mellomsteget

Gruble.net - spel deg til kunnskap

Det magiske klasserommet - opplegg frå Redd Barna om klimaendringane

Ordboka - søk både i nynorsk- og bokmålsordlista

Learn English - nettsider frå British council

Viten - nettbasert læringsressurs i naturfag

Energispelet - simulatorbasert strategispel

Basic glutenfri baking - glutenfrie oppskrifter

Naturfag.no - naturfagsenteret sin nettstad for lærarar

 

New flight - engelskverket på ungdomssteget

Tetra - matematikkverket på ungdomssteget (10. klasse)

Maximum - matematikkverket på ungdomssteget (8. og 9. klasse)

Horisontar - KRLE-verket på ungdomssteget

Opus - musikkverket på ungdomssteget

Los geht's - tyskverket på ungdomssteget

Tellus - naturfagsverket på ungdomssteget

Frå saga til cd - norskverket på ungdomssteget

Forskning.no - aktuell side om forsking

UNG forsking - aktuell side for barn og unge om forsking.

Store norske leksikon - nettleksikon

Allkunne - nynorsk nettleksikon

Nasjonalbiblioteket - nettsidene til Nasjonalbiblioteket

Filmhjelp - nettside frå Firda vgs om korleis ein arbeider med film

Framtida.no - nynorsk nettavis for ungdom

Geogebra - gratis dynamisk matematikkprogram

CIA World fact book - nettside frå CIA om alle verdas land

Artsdatabanken - nettside om artsmangfaldet i Noreg

Aktivitetsbanken - øvingar og treningsprogram for ski, friidrett, orientering, symjing og golf

Rockipedia - oppslagsverk over norske artistar og plater

Heinzelnisse - Deutsh-Norwegisches Wörterbuch

Språkval - hjelpesider for elevar som skal velje tilvalsspråk

Munin.buzz - nettavis for ungdom

Omvendt undervisning - matematikk frå Aschehoug